Nieuws tekst

Nieuws

Bekijk hier het laatste nieuws.

Cadans Accountants logo
Cadans Accountants
Zoeken op:
Zonder onderbouwing is reiskostenvergoeding belast loon
Als een werkgever aan zijn werknemers een onbelaste reiskostenvergoedingen wil toekennen, zal hij in beginsel daarvoor een onderbouwing moeten geven. Lees verder...
Aandacht voor de Wet overgang van onderneming
De Wet overgang van onderneming (Wovon) valt weliswaar onder het arbeidsrecht, maar heeft ook gevolgen voor de loonheffingen. Daarom heeft de Belastingdienst een handreiking gepubliceerd over de Wovon. Lees verder...
Toch dubbele bijtelling na overname auto
Neemt een werknemer de auto van de zaak over van zijn overleden echtgenoot en collega? Hoe tragisch dat ook is, dat neemt niet weg dat in zo’n situatie dubbele toepassing van de bijtelling dreigt. Lees verder...
In 2021 zijn veel nieuwe cao’s afgesloten
In 2021 werden 327 cao’s afgesloten. Dat zijn er meer dan in de afgelopen jaren. Ook de loonafspraken blijven stijgen. Over heel 2021 kwam de gemiddelde afspraak uit op 2,1%. Cao’s die in december 2021 zijn afgesloten kenden een gemiddelde loonafspraak van 2,6%. Lees verder...
Vrijstelling OVB vervalt door onzakelijke route
Soms vindt een overdracht van vastgoed plaats op een manier die dient om overdrachtsbelasting te besparen. In dat geval blijft de vrijstelling bij fusie, splitsing, interne reorganisatie en taakoverdracht buiten toepassing. Zelfs als het einddoel van de overdracht zakelijk is. Lees verder...
Ondersteuning voor werknemers met Long COVID
Werknemers die na drie maanden nog niet zijn hersteld van corona kunnen terecht bij C-support, een organisatie die mensen met langdurige coronaklachten ondersteunt en adviseert. Lees verder...
Standpunt kan ondanks compromis pleitbaar zijn
De aangifte van een belastingplichtige is gebaseerd op een standpunt, waarvan bekend is dat de inspecteur het er niet mee eens is. In dat geval is geen sprake van kwade trouw als de belastingrechter over deze kwestie geen uitsluitsel heeft gegeven. Lees verder...
Nieuwe bedrijfsformule, toename verlies: staking
Als een ondernemer een nieuwe bedrijfsformule gaat hanteren maar rond die tijd steeds meer verliezen gaat lijden, kan de Belastingdienst de conclusie trekken dat de onderneming op een gegeven moment is gestaakt. Lees verder...
Winstuitdeling door schending voorwaarden VSO over r-c
Een dga weet door een vaststellingsovereenkomst te sluiten te voorkomen dat het oplopen van zijn rekening-courantschuld telt als een verkapte winstuitdeling. Hij moet dan alsnog fiscaal afrekenen als hij niet voldoet aan de voorwaarden. Lees verder...
Btw-aangiftes bepalen omzetverlies voor TVL
Om gebruik te kunnen maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), moet een ondernemer (voldoende) omzetverlies hebben geleden. Vanuit het oogpunt van uitvoerbaarheid en ter beperking van de administratieve lasten is er voor gekozen om de omzet aan te tonen aan de hand van de aangiften omzetbelasting. Alleen ondernemingen die geen aangifte omzetbelasting doen, moeten de omzet op een andere manier aantonen. Lees verder...